top of page

Om meg

IMG_1634.JPG

Jeg er en mann på 70 år, gift med May Sissel. Jeg har et sterkt engasjement i kraftforsyning, i hovedsak elektrisitet på alle nivåer fra 230 V lavspenning til 420000 V høyspenning. Det gjelder både produksjon, overføring og kraftmarked. Jeg er utdannet sivilingeniør fra NTH (NTNU) og endte opp som førstelektor ved Norges arktiske universitet UiT. 

Av kraftforsyningserfaring er det alt fra kraftverkene i Namsen- og Nea/Nidelv-vassdraget, via regionale driftssentraler til "Samkjøringen av kraftverkene i Norge", der jeg hadde ansvaret for drift av hele det overordnede norske kraftsystem. Herunder koordinering av kraftproduksjon, drift av sentralnettet og prissetting.

Resized_20210126_1252351.jpg

Mine interesser

Mine interesser i tillegg til kraftforsyning er litteratur med fokus på Børlie, Ibsen og Kafka sin diktning. Dessuten formidling og etikk i offentlig forvaltning og rettsvesen, med Eva Joly som et av forbildene. Jus er således også blitt et stort interessefelt.

Siste leste bøker: 

  • Korrupsjon - Tina Søreidet

  • Korrupsjonskultur, kammeraderi og tillitssvikt i Norge - Carl August Fleischer

  • På BA-HR bakke - Kari Breirem

  • Fremme rett og hindre urett - Kari Breirem

  • Våre perifere domstoler - Eivind Smith

  • En varslers kamp - Musas kamp mot Goliat - Gro Ødegård

  • Det blåøyde riket - Norske tillitspatologier - Nina Witoszek og Eva Joly

 

Egenproduserte bøker:

  • Energiproduksjon og energidistribusjon bind 1 - Svarte/Sebergsen

  • Energiproduksjon og energidistribusjon bind 2 - Svarte/Sebergsen

  • Transformatorer - Svarte

Fikk pedagogisk ærespris i 2018 med flere års tidligere nominasjoner.

bottom of page